• تلفن تماس : 05832259113

نمايي از ساختمان اداره سنجش و ارزشیابی مهارت :

 تاريخچه :

سنجش و ارزشیابی یکی از محورهای فعالیتی سازمان است که در واقع شاخص ارزیابی توانایی آموزشهای اجرا شده و مهارت کسب شده می باشد ، آزمون فنی معمولاً در دو مرحله کتبی ( نظری ) و عملی بعمل می آید و کسانیکه در آزمون کتبی توفیق یابند ، حق شرکت در آزمون عملی را نیز خواهند داشت . آزمون فنی از کلیه آموزش دیدگان در مراکز آموزشی سازمان و آموزشگاههای آزاد و هر فردی که متقاضی تعیین مهارت فنی باشد ، صورت می گیرد .

آزمونهای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منجر به صدور گواهینامه های ذیل خواهد شد :

1- گواهینامه الکترونیک مهارت

2-گواهی صلاحیت حرفه ای

3- کارت مهارت فنی نیروی کار صنعت  ساختمان

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت ، در ابتدای تاسیس استان خراسان شمالی و تشکیل اداره کل تحت عنوان اداره آزمون و موسسات کارآموزی آزاد زیر نظر معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی ، در راستای تحقق  این ماموریت شروع به کار کرد و بعدها پس از تفکیک از اداره موسسات کارآموزی آزاد تحت عنوان اداره سنجش و ارزشیابی مهارت به کار خود ادامه داد.

روسای سابق اداره سنجش و ارشیابی مهارت :

1- عباس نهضتی پاقلعه

2- محمد علی زارع

3- جوادرضا پویافرد

4-علی ناصری مقدم

5- احسان حسن زاده

6- رضا کمایستانی

 7- دانیال بهنامه

Written on 29/07/1395, 08:02 by azmoon
2016-10-20-08-02-4529/7/95 آزمونصنایع ساختمان درمحل سالن مهارت برگزارشد