نرم افزار موبایل اندروید فنی و حرفه ای خراسان شمالی

white_tick.png

تلفن های ضروری

اداره آموزش و پژوهش :

058-32229619

اداره موسسات کارآموزی آزاد :

058-32229618

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت :

رئیس اداره  : 32259113-058

کارشناسان اداره آزمون : 32259255-058

دبیرخانه اداره آزمون : 32264425-058

آخرین بروز رسانی سایت در 8روز, 11ساعت, 18دقیقه, 17ثانیه پیش صورت گرفته است.

بزرگداشت هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر

درخواست تاسیس آموزشگاه
1-موضوع طرح
ورودی نامعتبر
2-اهداف طرح : (دلائل و اهداف تاسيس موضوع طرح از لحاظ كارآفريني ، درآمدزايي ، پاسخ گويي به نيازبازار و.....)
ورودی نامعتبر
3-ماموريت طرح : (وظايف و كاركردهاي موضوع طرح پس از تحقق اهداف آن و جايگاه آن در چشم اندا ز مشخص شده)
ورودی نامعتبر
4-راهبرد طرح : (روشهاي محقق ساختن اهداف موضوع طرح)
ورودی نامعتبر
5-شرايط و ويژگيهاي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد فعال در منطقه :
1-5-آيا شناختي راجع به نحوه فعاليت آنها به عنوان رقبا داريد ؟
ورودی نامعتبر
2-5-نحوه شناخت و ارزيابي خود را از وضعيت بازار و دلايل توجيهي تاسيس خود بيان نماييد :
ورودی نامعتبر
6-نيازسنجي آموزشي : بر چه مبنايي انجام يافته اس ت ؟ و آموزشگاه موضوع طرح چه ظرفيتي ا ز اين نياز آموزشي را مي تواند به صورت ساليانه پوشش دهد ؟
ورودی نامعتبر
7-وضعيت و ويژگيهاي منابع انساني جهت تحقق اهداف طرح :
ورودی نامعتبر
8- دلائل توجيهي مالي و اقتصادي طرح :
ورودی نامعتبر
9- پيش بيني هزينه ها :
عنوان
ورودی نامعتبر
مشخصات
ورودی نامعتبر
لطفا حروف مقابل را در کادر زیر وارد کنید لطفا حروف مقابل را در کادر زیر وارد کنید
ورودی نامعتبرطراحی و پشتیبانی : توسط واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی-وب سایت : www.nkhtvto.ir تلفن : 8-05842245836 فکس : 05842236755