هفته کارآفرینی و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای ( 3 لغایت 9 مرداد 94 )گرامی باد.


طراحی و پشتیبانی : توسط واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی-وب سایت : www.nkhtvto.ir تلفن : 8-05842245836 فکس : 05842236755